Om a different angle

Strategi och projektledning

Vi arbetar med större och mindre kommunikationsuppdrag för kunder i vitt skilda branscher. Värmepumpar, växelrelän, bilar, mulltoaletter, inget är oss främmande och allt har sin charm. Läkemedel och hälsa är ett av de områden som byråns hjärta klappar lite extra för. Att hjälpa människor till ett bättre och friskare liv är en stark drivkraft. Och att kommunicera med vårdproffs är en krävande och lustfylld utmaning vi aldrig tröttnar på. Kanske är det därför vi sedan drygt sju år tillbaka har förtroendet att jobba för ett av marknadens starkaste läkemedelsföretag.


Strategi och design för mötesplatser

Vad vill du uppnå? Vad gör du som fungerar bra och mindre bra idag? Hur agerar dina konkurrenter?
Och framför allt – vad gör och tycker de du riktar dig till?

• Det första steget på väg mot en effektiv mötesplats är med andra ord en grundlig analys.
• Det andra är en rekommendation som matchar ditt varumärkesarbete i stort.
• Det tredje är ett förverkligande av våra gemensamma tankar och mötet med de människor du vill nå.
• Det fjärde är uppföljningen, hur gick det?

Sen är det bara att börja om från början igen. Nja, kanske inte riktigt, men att luta sig tillbaka finns inte på kartan.
Allt kan alltid bli bättre.


Teknisk projektledning

Rätt sak på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vi ser till att det blir så. Oavsett var i världen du vill agera.
Vi:
• Upprättar projektbeskrivning och tidplan.
• Ser till att du hålls informerad med täta avstämningar.
• Svarar för kontakten med leverantörer, entreprenörer, fraktbolag och arrangörer.
• Håller reda på lokala bestämmelser och tillstånd.
• Ansvarar för att allt levereras, monteras och demonteras enligt plan.

leave a reply